whiteltx

Autumn photoshoot in white latex gown.

Latex gown: Simon O